81 Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

0041000185575

0236 2218067

Tất cả sản phẩm

Tré hộp Ông Chánh (10 cái 4 lạng)
Ớt Ông Chánh (6 lạng/thẩu)
Ớt Ông Chánh (3 lạng/thẩu)
Tré thẩu Ông Chánh (5 lạng)
Ớt Ông Chánh (2 lạng/thẩu)
Nem Ông Chánh (hộp 20 cái)
Chả Bò Ông Chánh (1 kg)
Contact Me on Zalo